Pre firmy

Alpha-Recruitment s.r.o.

Alpha-Recruitment s.r.o. je sprostredkovateľská spoločnosť, špecializovaná na zdravotnícky odborný personál a kvalifikovaný personál pre operatívnu oblasť rehabilitačných a kúpeľných zariadení.

Najdôležitejšia pre nás je konzistencia a osobná starostlivosť o našich klientov a našich uchádzačov. Iba zamestnanec, ktorý verne zodpovedá profilu spoločnosti, podnikateľskej kultúre a hľadanej pozícii, sa bude zároveň cítiť dobre a tomu primerane prinášať výkon a motiváciu, ktorú spoločnosť očakáva.

Čo ponúkame firmám, ktoré majú záujem o nábor resp. hľadanie personálu prostredníctvom našej spoločnosti?

 

Zladenie kultúr

Firmy hľadajú obyčajne dlhodobé pracovné vzťahy, to ale predpokladá, že spolupracovník sa tiež maximálne hodí k spoločnosti, k jej kultúre a filozofii. Presne na to kladieme veľký dôraz. Nestaráme sa len o to, aby bol uchádzač vhodný na pozíciu z odbornej stránky, ale aby sa hodil aj k Vašej spoločnosti! Preto nástojíme na bezplatných, počiatočných osobných rozhovoroch u Vás na prevádzke (celé Rakúsko), predovšetkým aby sme pochopili, aký ste typ človeka a aké osobnostné črty vo Vašej firme preferujete, resp. hľadáte. Takzvané „cultural match“ / “zladenie kultúr“ je enormne dôležité! Tu môže byť celkom užitočný aj rozhovor s Vašimi zamestnancami a budúcimi kolegami... a to aj urobíme!

Výber & sprostredkovanie

Na základe počiatočných rozhovorov priamo na Vašom pracovisku môžeme cielene hľadať a selektovať. Ako náš zákazník budete permanentne informovaný o priebežnom stave a budú Vám priebežne predstavovaní vhodní kandidáti. Môžete ale kedykoľvek tiež zmeniť, resp. doplniť kritériá hľadania. Keď sa rozhodnete pre jedného alebo viacerých uchádzačov, zorganizujeme prijímací pohovor. V súvislosti s možnými vzdialenosťami navrhneme niekedy počiatočné rozhovory cez Skype. Keby ste ale napriek tomu uprednostnili osobné zoznámenie, nie je to pre nás žiaden problém. Zastavíme sa u Vás radi s uchádzačom/uchádzačmi, pretože vieme, aký dôležitý je osobný dojem v takom pohovore. Ak je uchádzač ten pravý, ide v zásade už len o detaily, ako je nástup do pracovného pomeru, osobné údaje a zmluva. Ostatné bolo nami už prerokované v prípravnom kole a bolo to súčasťou výberového konania.

Jazyk

Nakoľko uchádzači nepochádzajú z nemecky hovoriaceho zahraničia, kladieme veľmi veľký dôraz na jazykové znalosti. Zákonom predpísaná úroveň B2, požadovaná rakúskou komorou zamestnancov, je pre nás minimom, ktoré uchádzač MUSÍ preukázať! Popri preskúšaní nemeckým (rakúskym) rodeným hovorcom sa uskutoční u tých uchádzačov, ktorí ešte nikdy nepracovali v nemecky hovoriacom priestore, ešte raz osobitné preskúšanie súkromným jazykovým inštitútom, ktorý v závere potvrdí jazykové znalosti oficiálnym certifikátom.

Rozsiahla starostlivosť

Priviesť spolupracovníka zo zahraničia znamená pre firmu vždy aj pocítiť určitú zodpovednosť za tohto spolupracovníka... ibaže väčšina firiem nemá ani čas ani zdroje, aby sa do hĺbky starali o nového spolupracovníka.

Žiaden problém, urobíme to za Vás! Uchádzači sa nemusia starať ani o nostrifikáciu alebo registráciu, ani o ubytovanie (pokiaľ nebude poskytnuté Vami), ani o nič ďalšie. My prevezmeme preklad všetkých potrebných dokumentov, vybavovanie na úradoch (pokiaľ je to možné; keď bude požadovaná osobná prítomnosť, samozrejme sprevádzame!), skrátka, postaráme sa o všetko, čo by Vášho nového pracovníka mohlo zaťažovať alebo zneistiť. To znamená pre Vás ako firmu, že pri nástupe do pracovného pomeru dostanete spolupracovníka absolútne sústredeného a pripraveného sa pridať k Vášmu tímu.

Dodatočná starostlivosť

Keď je prijímacie konanie ukončené, ešte zďaleka to neznamená, že prípad je uzatvorený aj pre nás! Popri 6-mesačnej dodatočnej starostlivosti o uchádzačov (v pravidelných podporných rozhovoroch) si dovolíme aj Vás ako nášho klienta kontaktovať a žiadať spätnú väzbu ohľadne Vášho nového spolupracovníka. Navyše je naša hotline k dispozícii nielen našim kandidátom, ale aj Vám ako našim zákazníkom.

Naša záruka „peniaze za kvalitu“

Platíte nám za to, že pre Vás nájdeme vhodného spolupracovníka a tým máte aj právo na najvyššiu kvalitu. Ak sa vyskytne situácia, keď dá prijatý uchádzač výpoveď resp. dostane výpoveď od Vás v priebehu prvých 6 mesiacov od nástupu do pracovného pomeru, zaväzujeme sa hľadať pre Vás náhradného zamestnanca bezplatne!