Pre uchádzačov

Aktuálne ponuky pre Vás


Alpha-Recruitment s.r.o.

Alpha-Recruitment s.r.o. je sprostredkovateľská spoločnosť, špecializovaná na zdravotnícky odborný personál a kvalifikovaný personál pre operatívnu oblasť rehabilitačných a kúpeľných zariadení.

Najdôležitejšia pre nás je konzistencia a osobná starostlivosť o našich klientov a našich uchádzačov. Iba zamestnanec, ktorý verne zodpovedá profilu spoločnosti, podnikateľskej kultúre a hľadanej pozícii, sa bude zároveň cítiť dobre a tomu primerane prinášať výkon a motiváciu, ktorú spoločnosť očakáva.

Čo ponúkame uchádzačom, ktorí majú záujem o sprostredkovanie do Rakúska?

 

Výdavky

Ako prvé by malo byť spomenuté, že Vám ako uchádzačovi/-čke, resp. možnému kandidátovi/-tke sa za náborové konanie neúčtujú vôbec žiadne poplatky. Do databázy budete zaradení bezplatne, za náborové pohovory neúčtujeme nič a taktiež vôbec nič neúčtujeme za sprostredkovanie! Náklady sú výlučne na strane zamestnávateľov!

Počiatočný osobný pohovor a evidencia do našej databázy podľa európskeho nariadenia o ochrane údajov

Snažíme sa dozvedieť čo najviac relevantných informácií o Vás, zistiť Vaše preferencie vzhľadom na Vašu budúcu prácu, čo presne hľadáte, aké geografické preferencie máte, potrebujeme tiež ohodnotiť Vaše jazykové znalosti, a oveľa, oveľa viac... Preto je osobný kontakt pre nás nevyhnutný... veď Vás predsa chceme aj optimálne sprostredkovať.

Najlepšia príprava na Vaše nové výzvy

A tieto výzvy sa nevzťahujú len na Vaše nové pracovné miesto. Rakúsko je iné... má rovnako špecifické geografické, spoločenské, sociálne a právne charakteristiky ako každá iná krajina v Európe – a my Vás na to pripravíme. Nehodíme Vás do studenej vody! U nás sa uskutoční takzvaný prípravný tréning, v ktorom Vám budú odovzdané všeobecné informácie o krajine a ľuďoch, rovnako ako aj špecifické informácie o Vašej novej firme.

Jazykové znalosti

Myslíte si (alebo my), že Vaše znalosti nemčiny resp. angličtiny treba troška osviežiť? Žiaden problém, u nás sa môžete zúčastniť odborných kurzov (ktoré bude viesť partnerská firma) a tak sa pripraviť na optimálny výkon na Vašom novom pracovnom mieste (info o cenách v prípade potreby poskytneme).

Pracovné povolenie

Pre každého medicínskeho kvalifikovaného pracovníka, ktorý si neukončil vzdelanie v Rakúsku, je nutná nostrifikácia (uznanie) a je nevyhnutná registrácia v registri zdravotníckych povolaní. To znamená značné vynaloženie úsilia na byrokraciu (s notársky overenými prekladmi, pohovorom na ministerstve zdravotníctva vo Viedni, a tak ďalej...), v ktorom Vás 100% podporíme a odbremeníme Vás toľko, koľko len môžeme. Jediné, od čoho Vás odbremeniť nevieme, sú zákonné výdavky, ktoré za to treba uhradiť... tie sa t. č. pohybujú okolo 350 EUR, viac sa dočítate na https://www.bmgf.gv.at/home/Schwerpunkte/Berufe/Anerkennung/Allgemeine_Informationen_zur_Anerkennung_bestimmter_nichtaerztlicher_Gesundheitsberufe#f4

Ubytovanie & záležitosti potrebné k bežnému životu

Popri pracovnom povolení ďalšou výzvou je ubytovanie, ktoré niekedy pripravuje novým spolupracovníkom, ktorí sa presídľujú do Rakúska, bezsenné noci, pretože len v zriedkavých prípadoch dáva nový zamestnávateľ k dispozícii aj vhodné ubytovanie (prinajmenšom nie natrvalo). Ako náš uchádzač si s tým nemusíte robiť starosti. Poviete nám vopred, čo potrebujete a akonáhle prejdete do užšieho výberu, resp. dostanete ponuku na novú prácu, dostanete od nás návrhy na byty v okolí Vášho nového pracovného miesta. Na požiadanie budú dohodnuté termíny obhliadok, ktoré uskutočníme spoločne s Vami, keď si to budete želať. Navyše Vám radi pomôžeme aj s TV-prípojkou, internetom, mobilným telefónom atď. ... Postaráme sa o to, aby ste sa mohli celkom uvoľnene koncentrovať na Vašu novú prácu!

Otázky, žiadosti & problémy

Vždy sa väčšina otázok vynorí principiálne až dodatočne – to ale nie je žiaden problém. Popri hotline, ktorá môže byť kedykoľvek kontaktovaná, trváme v prvých 6 mesiacoch na pravidelných takzvaných podporných stretnutiach (osobne, telefonicky, cez skype, WhatsApp... to je jedno), t. j. čokoľvek by ste mali na srdci alebo akékoľvek problémy by sa počas tohto času vyskytli (v práci rovnako ako aj súkromne), budeme ich riešiť spoločne.